Романтични слики

Љубов е...

Љубов и насмевка Љубовта е единствениот воздуг кој го вдишувам, а насмевката...

Повеќе: Љубов е...

Најувабиот момент во...

Најубавиот момент во љубовта Најувабиот момент во љубовта е воведот...

БАКНЕЖОТ!

Повеќе: Најувабиот момент во...

Надевај се, но не очекувај

Надевај се и верувај во љубовтаНадевај се но не очекувај!!!
Мислиш дека има разлика?!

Има...

Надежта го намалува стресот,
а очекувањето го зголемува. 
Кога на нешто се надеваш,
гледаш напред... 

Повеќе: Надевај се, но не очекувај

Страница 11 од 11