Ми требаш...

Ми требаш како сонцето на зората, како срцето на телото, како ноќта на ѕвездите, како немирот на тишината, како капките на дождот, како на плимата осеката, како крвта на вените!

Може да ве интересира и: