Да можам сништата...

Да можам сништата во јаве да ги претворам, да те здогледам штом очи ќе отворам, да место вода твоите усни ги пиам, да те сакам и никогаш да не кријам.