Тоа бев знај јас...

Кога стрелките на часовникот ќе се спојат, во 00:00 часот, од тишината - звук се роди. Тоа бев знај јас, во таа прекрасна минута ти го честитав роденденот на глас.