Мудри изреки и поговорки

Љубомората е...

Љубомората е броење на туѓи среќни моменти наместо броење на своите. Љубомората може да го направи несреќен и најбогатиот.

Среќата секогаш...

Среќата секогаш изгледа мала кога ја имаш во рацете, но пуштија и ќе ја видиш нејзината големина.

Љубовта е...

Љубовта е клуч за СЀ.Барајте го тој клуч.

Тагата е нашиот...

Тагата е нашиот најдобар учител. Човекот може да види подалеку низ една солза отколку низ телескоп. Жалоста треба да биде инструктор на мудрите.

Да сакаш малку...

Да сакаш малку - нема смисла. Да сакаш многу - немa кого.

Page 3 of 6