Нека благост ја...

Нека благост ја победи лутината. Нека доброто го совлада злото. Нека алчниот го освојат дарови. Нека лажливецот ја надигра вистината. Нека на омразата преку љубовта и дојде крај.