Ако човековото срце...

Ако човековото срце застанува да си почине при качувањето на височините на љубовта, тоа ретко кога се запира на стрмната удолнина на чувството на омраза.