Пријателски смс пораки

Вистинскиот пријател е...

Вистинскиот пријател е како пламенот на свеќата. Неговата светлина доаѓа до израз кога станува потемно.