Пријателски смс пораки

Кучето има многу пријатели...

Кучето има многу пријатели затоа што мафта со опашката, а не со јазикот.