Пријателски смс пораки

Можеш да го смениш...

Можеш да го смениш твоето работно место, можеш да го смениш и твојот автомобил, се менуваат и жените, се менуваат и годините, но пријателите остануваат засекогаш.